Wettelijke informatie

Mobile-Rent bvba verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn. 

Mobile-Rent bvba levert bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent.

De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Mobile-Rent bvba kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Mobile-Rent bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. 

Maak uw eigen porsche droom waar
Ideeën-pagina
Maak uw eigen porsche droom waar
Ideeën-pagina